Liên hệ

HOTLINE: 0905 333 111

Địa chỉ:
Trung tâm thương mại Melinh PLAZA Hà Nội - Km 8 đường cao tốc Thăng Long Nội Bài
Tel: (84-4) 3 88 68 808 
Fax: (84-4) 3 88 68 818
Email:
info@melinhplaza.biz
********************************
Mrs.Nông Thị Nga
Phó phòng kinh doanh - Cho thuê mặt bằng
Mobile: 0988.069.396
Email:
Ngant3@melinhplaza.biz 
*************************
Mrs. Phạm Thị Thu Hương

 Phụ Trách CSKH
Mobile: 0905 333 111
Email:Huongptt1@melinhpla.biz
**************************
Ms.Nguyễn Minh Nguyệt
Quản lý khách sạn
Mobile: 0962.891.527
Tel: (84-24).38 86 86 86
Email:
Nguyetnm1@melinhpla.biz

 

 


 

 

Eurowindow Holding
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&M VIỆT NAM PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU 830 TỶ
Công Bố Thông Tin về kế hoạch phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&M VIỆT NAM (“BondTMV012022”)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&M VIỆT NAM

 Công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với thông tin tóm tắt như sau:
Tên Trái phiếu: BondTMV012022
Tổng giá trị Trái phiếu dự kiến phát hành: tối đa 830 tỷ đồng
Ngày phát hành dự kiến: 14/07/2020
Kỳ hạn Trái phiếu: tối đa 36 tháng
Mệnh giá: 100.000 VND/Trái phiếu
Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ theo nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Loại hình trái phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản, có bảo lãnh thanh toán của bên thứ ba và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành.
Lãi suất Trái phiếu: lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi